Mol

Meren, mollen en mulle zand

Mol is een uitgestrekte gemeente met een centrum en verschillende dorpskernen. Zijn identiteit wordt bepaald door de aanwezigheid van de vele meren, bossen en vakantieparken. Uniek voor de regio zijn de Molse beiaardiers. Je kunt hen horen spelen in de centrumkerk of bij de abdij van Postel. Naast het “kaarsje in lantaarn” zingen in Ezaart en Achterbos heb je in Mol hun grotere broers: de lichtstoeten. Jaarlijks in september verlichten de vele praalwagens de straten van de Rozenberg en Ginderbuiten. Net zoals de Geelse gezinsverpleging kun je de Molse lichtstoeten terugvinden op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Sinds 1920 trekt ook de Heilige Doornstoet uit. Vroeger werd deze om de twee jaar georganiseerd maar tegenwoordig is er geen vast stramien.De heilige doorn speelde in 2011 nog een rol in het
totaalspektakel ‘Mol-in-Scène’. In Mol zijn nog verschillende traditionele ambachten aanwezig. Deze worden jaarlijks samengebracht op de ambachtenmarkt.