Educatieve pakketten

Ook in de klas kan je met de bedelzangtradities aan de slag. Daarom heeft k.ERF in samenwerking met vzw Casa Blanca educatieve pakketten ontwikkeld voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar van het basisonderwijs. De pakketten bestaan uit acht verschillende modules: één inleidende sessie en per bedelzangtraditie een speciaal uitgewerkte les. Ze focussen niet alleen op het historische verhaal maar bieden ook een waaier aan creatieve opdrachten rond taal, muzische vorming, wereldoriëntatie en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van het kind.

Alle materiaal dat je nodig hebt, kan je hier onder vinden.

Per module zijn er drie bestanden te downloaden:

 1. Een handleiding voor de leerkracht (inclusief eindtermen).
 2. Werkbladen voor de kinderen.
 3. Een audio-fragment.

In de klas begin je best met de inleidende sessie. Hier maken de kinderen kennis met erfgoed en bedelzang uit de streek. Werk daarna rond één of meerdere bedelzangtradities naar keuze. De bijhorende bedelzangliederen kan je ook beluisteren op deze site. Deze zijn terug te vinden bij de individuele pagina's van de verschillende tradities.


Download

Kies hieronder het bestand dat je wenst te downloaden, door op de titel te klikken.

 1. Inleiding bedelzangtradities
 2. Driekoningen
 3. Vastenavond
 4. Goriën
 5. Krik Krak
 6. Kaarsje in de Lantaarn
 7. Sint Maarten
 8. Nieuwjaarke Zoete